top_1200

Ustawa o licencji
doradcy restrukturyzacyjnego

"... ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Shadow

Cennik usług doradczych

Mając na uwadze indywidualny charakter każdej sytuacji w jakiej znalazł się dłużnika, wierzyciel czy wręcz już upadły, wskazanie dokładnej wyceny świadczonej usługi może nastąpić dopiero po zapoznaniu się ze specyfiką konkretnej sytuacji, jej stanem prawnym i faktycznym. Wskazany niżej cennik przedstawia jedynie orientacyjne ceny za podstawowe usługi doradcze z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Cennik

1. Przygotowanie wniosku do Sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiejod 1.000 zł netto
2.   Przygotowanie wniosku do Sądu o ogłoszenie upadłości podmiotu gospodarczegood 1.500 zł netto
3.   Przygotowanie zgłoszenia wierzytelnościod 300 zł netto
4.   Reprezentowanie strony jako pełnomocnik procesowy, za każde wystąpienie przed Sądemod 250 zł netto
5.   Przygotowanie innych dokumentów sporządzanych na potrzeby postępowania upadłościowegood 150 zł netto
6.   Inne czynności doradczeod 150 zł netto/h