Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

100 % udziałów w spółce Elektros Cable sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości Andrzeja Światowskiego

prowadzącego działalność gospodarczą

pod firmą FHU Elektros – Kabel w Dobczycach

zaprasza do udziału w konkursie ofert

na zakup 100% udziałów

w spółce Electros Cabel Sp. z o. o.