Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Siewnik punktowy

Tryb prowadzonej sprzedaży                            - sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert Termin składania ofert na zakup maszyny       - 26 październik 2020 r.Konkurs ofert                                                      - 30 październik 2020, godzina 10.00Położenie przedmiotu sprzedaży                       - Wólka Grądzka  Cena oszacowania                                               - 30.548,00 zł Wysokość wadium                                               - 3.054,80 zł (10 % ceny oszacowania)

Opis przedmiotu sprzedaży: Producent: MonosemModel: NG plus 4Rok produkcji: 2014 Pneumatyczny siewnik punktowy z talerzowymi sekcjami wysiewającymi. Ilość sekcji wysiewających: 4, rozstaw między rzędami 70/75/80 Monoblokowa rama o szerokości 3 m z z podsiewaczem do nawozów i zbiornikiem. Na głównej belce ramy zamontowane hydrauliczne znaczniki przejazdów. Siewnik spełnia wymogi bezpieczeństwa Unii Europejskiej CE. Siewnik jest w dobrym stanie technicznym z widocznymi oznakami użytkowania.               SPRZEDAŻ NASTĄPI ZA NAJWYŻSZĄ ZAOFEROWANĄ CENĘ, NIE NIŻSZĄ NIŻ CENA OSZACOWANIA 

Maszyna do obejrzenia w Wólce Grądzkiej, po wcześniejszym kontakcie z Biurem Syndyka.

Sprzedaż ma skutek sprzedaży egzekucyjnej, zgodnie z treścią art. 313 p.u.W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Biurem Syndyka: tel: (12) 420-26-89, e-mail: biuro@syndykmasy.pl