Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Udziały w Browar Południe Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości

Tadeusza Kaliny, zam. Zabierzowie Bocheńskim

ogłasza sprzedaż udziałów w spółce:

  1. Browar Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000428679)

    30 udziałów z 600 udziałów (5%) – cena sprzedaży 1500,00 zł

Oferty można składać do dnia 5 lipca 2021 r.

Osoby zainteresowane zakupem udziałów proszę o kontakt

bezpośrednio z Biurem Syndyka.

tel: (12) 420-26-89, e-mail: biuro@syndykmasy.pl