Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

UDZIAŁY w Spółce VICTUM Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości

Dagmary Lasoń, zam. w Miejscu

ogłasza sprzedaż udziałów w spółkce:

  1. Victum Sp. z o.o. (KRS: 0000640145)- 1495 udziałów – cena sprzedaży 747,50 zł

Oferty można składać do dnia 30 czerwca 2021 r.

Osoby zainteresowane zakupem udziałów proszę o kontakt

bezpośrednio z Biurem Syndyka.

tel: (12) 420-26-89, e-mail: biuro@syndykmasy.pl