Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

UDZIAŁY W SPÓŁKACH W. Porosło

Syndyk masy upadłości

Wiesława Porosło, zam. w Myślenicach

ogłasza sprzedaż udziałów w spółkach, za najwyższą zaoferowaną cenę:

  1. Fuen Sp. z o.o. (KRS: 0000410372)- 25% udziałów 

  2. Empete Sp. z o.o. (KRS: 0000507775)- 50% udziałów

  3. Knapel Sp. z o.o. (KRS: 0000668495) – 25% udziałów 

  4. Yapko Sp. z.o.o. (KRS: 0000673458)- 25% udziałów 

Oferty można składać do dnia 5 lipca 2021 r.

Osoby zainteresowane zakupem udziałów proszę o kontakt

bezpośrednio z Biurem Syndyka.

tel: (12) 420-26-89, e-mail: biuro@syndykmasy.pl