Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Wierzytelności DAMMAR SP. Z O.O.

 

Syndyk masy upadłości

Dammar Sp. z o.o. w upadłości” z siedzibą w Krakowie

ogłasza sprzedaż „z wolnej ręki”

PAKIETU WIERZYTELNOŚCI

za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 1090,00 zł.

Osoby zainteresowane kupnem powyższego pakietu

proszę o kontakt bezpośrednio z Biurem Syndyka

tel: (12) 420-26-89, mail: biuro@syndykmasy.pl

OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ DO 30 KWIETNIA 2021 R.

.