top_1200

Ustawa o licencji
doradcy restrukturyzacyjnego

"... ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Shadow

Prowadzone postępowania

PPH PETPOL sp. z o. o. – upadłość likwidacyjna

Stan postępowania upadłościowego:

 
 1. 2013-07-31 – postanowienie SR w Nowym Sączu, Wydział V – Sąd Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt V GUp 10/13. Upadłemu został pozostawiony zarząd własny nad jego majątkiem.
 2. 2013-09-06 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 173/2013 – pozycja 12617
 3. 2014-07-07 – postanowienie SR w Nowym Sączy o zmianie trybu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie likwidacyjne.
 4. 2014-09-03 – obwieszczenie w sprawie zmiany trybu prowadzenia postępowania upadłościowego w MSiG nr 170/2014 – pozycja 214056
 5. 2015-07-08 – ogłoszenie o sporządzeniu listy wierzytelności w MSiG nr 130/2015 – pozycja 9911
 6. 2016-04-27 – ogłoszenie o sporządzeniu I uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 81/2016 – pozycja 9828
 7. 2016-06-30 – postanowienie Sędziego-komisarza o zatwierdzeniu listy wierzytelności.
 8. 2016-09-23 – postanowienie Sędziego-komisarza o zatwierdzeniu I uzupełniającej listy wierzytelności.
 9. 2018-08-17 – ogłoszenie o sporządzeniu I częściowego planu podziału MSiG nr 159/2018 – pozycja 35824

Dokumenty
 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
 2. Postanowienie o zmianie trybu prowadzenia postępowania upadłościowego
 3. Postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności
 4. Postanowienie o zatwierdzeniu I uzupełniającej listy wierzytelności

FHU Elekros – Kabel Andrzej Światowski – upadłość likwidacyjna

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2014-02-17 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 7/14/S.
 2. 2014-03-04 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 43/2014 – pozycja 2547
 3. 2015-09-22 – ogłoszenie o sporządzeniu listy wierzytelności w MSiG nr 184/2015 – pozycja 14137
 4. 2016-01-11 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w przedmiocie zmiany Sędziego – Komisarza – sygn. akt VIII GUp 7/14/S.
 5. 2017-06-29 – ogłoszenie o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 124/2017 – pozycja 25257
 6. 2018-05-04 – ogłoszenie o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 86/2018 – pozycja 18715
 

AKORD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2016-08-26 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 234/16.
 2. 2016-09-30 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 190/2016 – pozycja 24748
 3. 2017-03-27 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 60/2017 – pozycja 10922
 4. 2018-03-21 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności w MSiG nr 57/2018 – pozycja 12061
 

PPHU „KUREK” Wojciech Kurek w upadłości likwidacyjnej

Stan postępowania upadłościowego:

 
 1. 2014-07-31 – postanowienie SR w Nowym Sączu, Wydział V Gospodarczy dla spraw upadłościowych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt V GUp 11/14.
 2. 2014-09-24 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 185/2014 – pozycja 12976
 3. 2016-04-15 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności w MSIG nr 73/2016 – pozycja 8712.
 4. 2017-03-09 – postanowienie SR w Nowym Sączu, Wydział V Gospodarczy  o odwołaniu syndyka i powołaniu zarządcy tymczasowego. 
 5.  2017-04-25 – obwieszczeniw w sprawie odwołania syndyka i powołaniu zarządcy tymczasowego w MSiG nr 80/2017 – pozycja 15525 
 6. 2017-07-20 – obwieszczenie w sprawie wyznaczenia syndyka w MSiG nr 139/2017  – pozycja 28171
 7. 2017-07-20 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 139/2017 – pozycja 28145

Q-FINANCE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2017-12-19 – postanowienie SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIIO Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 501/17.
 2. 2018-01-26 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 19/2018 – pozycja 3819

 

CART SP. Z O.O. W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI

Adres do korespondencji:
Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501

 

Stan postępowania upadłościowego

 1. 2018-03-01 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 95/18.
 2. 2018-04-10 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 70/2018 – pozycja 14880
 3. 2018-11-23 – obwieszczenie w sprawie sporządzenia i przekazania sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
  w MSiG nr 227/2018 – pozycja 51740

PKS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2018-06-26 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 281/18.
 2. 2018-07-20 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 140/2018 – pozycja 32087
 3. 2019-02-22 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 38/2019- pozycja 9860
 

DAMMAR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

Stan postępowania upadłościowego:

 
 1. 2019-02-06 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 41/19.
 2. 2019-03-06- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 46/2019- pozycja 11878
 

DARIUSZ WINIARSKI – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Stan postępowania upadłościowego:

 
 1. 2016-09-23 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 271/16.
 2. 2016-10-21 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 205/2016 – pozycja 2714
 3. 2017-12-22 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 248/2017 – pozycja 48255
 

JACEK WÓJCIK – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501

 

Stan postępowania upadłościowego:

 
 1. 2016-09-22 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn.
  akt VIII GUp 269/16.
 2. 2016-10-21 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 205/2016 – pozycja 27150
 3. 2017-12-28 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności oraz I uzupełniającej listy wierzytelności MSiG nr 250/2017 – pozycja 48703
 4. 2018-08-21 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności MSiG nr 161/2018 – pozycja 36299
 
JACEK BRODA – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501

 

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2016-10-26 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 327/16.
 2. 2016-11-02 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 212/2016 – pozycja 28690
 3. 2017-06-13 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 113/2017 – pozycja 22948
 4. 2018-02-09 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności MSiG nr 29/2018 – pozycja 5986
 5. 2018-07-06 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi ostatecznego planu podziału z funduszy masy upadłości MSiG nr 130/2018 – pozycja 29797
 6. 2019-01-25 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności MSiG nr 18/2019 – pozycja 4369

 

KRZYSZTOF PROKOP – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501

 

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2016-11-30 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 357/16.
 2. 2016-12-06 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 235/2016 – pozycja 32397
 3. 2017-09-19 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności oraz I uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 181/2017 – pozycja 35151
 4. 2018-09-07 – obwieszczenie o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w MSiG nr 174/2018 – pozycja 39009
 5. 2020-01-16 – obwieszczenie o wykreśleniu wykreślenie wierzytelności Colli International Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Zw 7) w MSiG nr 10/2020 – pozycja 2229

 

KARIM SARDI – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2016-12-01 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn.
  akt VIII GUp 362/16.
 2. 2016-12-09 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 238/2016 – pozycja 32946
 

KRYSTYNA NAWARA – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2017-01-11 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 13/17.
 2. 2017-01-18 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 12/2017 – pozycja 1704
 3. 2017-08-01 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 147/2017 – pozycja 29441

MARIA GRYGLICKA – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2017-04-24 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 177/17.
 2. 2017-05-09 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 88/2017 – pozycja 17185
 3. 2017-11-22 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 226/2017 – pozycja 43577
 4. 2018-11-09  – obwieszczenie o sporządzeniu ostatecznego planu podziału MSiG nr 218/2018- pozycja 49237
 

DANUTA STACHNIK-HABOWSKA – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2017-06-07 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 219/17.
 2. 2017-06-21 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 118/2017 – pozycja 23863
 3. 2017-12-04 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 234/2017 – pozycja 45263

DOROTA CYLNY – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2017-06-30 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 258/17.
 2. 2017-07-14 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 135/2017 – pozycja 27276
 3. 2018-02-13 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 31/2018 – pozycja 6410

EWA MALARCZYK – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

UPADŁY: 

Ewa Malarczyk, zam. w Krakowie

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2017-07-03 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 260/17.
 2. 2017-07-14 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 135/2017 – pozycja 27285
 3. 2018-02-20 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 36/2018 – pozycja 7527

 

URSZULA CZESAK – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2017-07-07 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 268/17.
 2. 2017-07-18 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 137/2017 – pozycja 27708
 3. 2018-02-09 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 29/2018 – pozycja 5994
 4. 2018-10-04 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności  MSiG nr 193/2018 – pozycja 43327
 5. 2019-03-11 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełnijącej listy wierzytelności MSiG nr 49/2019- pozycja 12756
 6. 2020-08-28 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełnijącej listy wierzytelności MSiG nr 168/2020- pozycja 43304 

DANUTA KRÓL – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Danuta Król, zam. w Rybnej

 

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2017-07-24 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 286/17.
 2. 2017-08-04 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 150/2017 – pozycja 29966
 3. 2018-04-17 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 75/2018 – pozycja 16058
 4. 2018-04-17 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi opisu i oszacowania nieruchomości upadłej wchodzącej w skład masy upadłości MSiG nr 75/2018 – pozycja 16131

 

 

BOŻENA NOWAK – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2017-07-26 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 299/17.
 2. 2017-08-04 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 150/2017 – pozycja 29973
 3. 2018-04-18 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności oraz uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 76/2018 – pozycja 16303
 4. 2018-09-26 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 187/2018- pozycja 41777

 

TERESA FORTUNA – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2017-11-02 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 416/17.
 2. 2017-11-08 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 216/2017 – pozycja 41645

ROBERT HODUR – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 

Stan postępowania upadłościowego:

1.   2017-10-24 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 401/17.
 
2.   2017-10-30 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 210/2017 – pozycja 40492
 
3.   2019-11-05 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności oraz uzupełniających list wierzytelności w MSiG nr 214/2019 – pozycja 56868
 
4.   2020-10-28 – obwieszczenie o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w MSiG nr  211/2020 – pozycja 58498

ROMUALD JAWORSKI – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:
Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
 1. 2017-12-06 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 469/17.
 2. 2017-12-12 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 240/2017 – pozycja 46388
 3. 2018-06-12 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności wMSiG nr 112/2018 – pozycja 25035
 4. 2018-09-13 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 178/2018 – pozycja 39849
 5. 2018-11-08 – obwieszczenie o sporządzeniu ostatecznego planu podziału wMSiG nr 217/2018 – pozycja 49004

GRZEGORZ ŚMISTEK – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2017-12-13 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 481/17.
 2. 2017-12-20 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 246/2017 – pozycja 47877
 3. 2018-07-10 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 132/2018 – pozycja 30332
 4. 2018-09-10 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi I uzupełniającel listy wierzytelności w MSiG nr 175/2018 – pozycja 39265
 5. 2019-01-29 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi II uzupełniajacej listy wierzytelności w MSiG nr 20/2019 – pozycja 4993

JOANNA PAWLIKOWSKA – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2018-01-15 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 13/18.
 2. 2018-01-19 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 14/2018 – pozycja 2710
 3. 2018-07-31 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 147/2018 – pozycja 33554
 4. 2019-01-04 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 3/2019 – pozycja 512

 

JACEK GRZEGÓRZKO – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2018-01-17 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 28/18.
 2. 2018-01-26 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 19/2018 – pozycja 3809
 3. 2018-07-12 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 134/2018 – pozycja 30757
 4. 2018-10-25 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności MSiG nr 208/2018- pozycja 46753
 5. 2019-01-31 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności MSiG nr 22/2019- pozycja 5485
 

ARTUR GROCHALA – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:
Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
 1. 2018-04-10 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 149/18.
 2. 2018-04-18 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 76/2018 – pozycja 16250
 3. 2019-01-29 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 20/2019 – pozycja 4957
 4. 2019-01-16 – obwieszczenie o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w MSiG nr 10/2020 – pozycja 2254

IZABELA MIANOWSKA – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2018-05-08 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 190/18.
 2. 2018-06-16 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 94/2018 – pozycja 120457
 3. 2019-02-15 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 33/2019- pozycja 8619
 4. 2020-09-23 – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 186/2020- pozycja 48890
 

JANINA KAMIENIARZ – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adres do korespondencji:
Biuro Syndyka – Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
 1. 2018-05-09 – postanowienie SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt VIII GUp 197/18.
 2. 2018-05-17 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 95/2018 – pozycja 20712
 3. 2019-09-04  – obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 171/2019 – pozycja 45540