Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Krystyna Polaczek - upadłość konsumencka - ZAKOŃCZONE

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
 1.   2016-07-12 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 189/16.
 
2.   2016-07-28 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości - MSiG nr 145/2016 - pozycja 19210
 
3. 2017-01-16 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 10/2017 - pozycja 1324

4. 2017-07-10 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 131/2017 - pozycja 26536