Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Jacek Broda - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
 
 1. 1.   2016-10-26 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 327/16.
 2. 2.   2016-11-02 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 212/2016 - pozycja 28690
 3. 3. 2017-06-13 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 113/2017 - pozycja 22948
  1. 4.   2018-02-09 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności MSiG nr 29/2018 - pozycja 5986

   1. 5.   2018-07-06 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi ostatecznego planu podziału z funduszy masy upadłości MSiG nr 130/2018 - pozycja 29797

   1. 6.   2019-01-25 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności MSiG nr 18/2019 - pozycja 4369