Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Jan Nawara - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
 
  1. 1.   2017-01-11 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 14/17.
  2. 2.   2017-01-18 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 12/2017 - pozycja 1703
  3. 3.   2017-08-03 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 149/2017 - pozycja 29758
  1. 4.   2018-10-03 - obwieszczenie o umorzeniu postępowania upadłościowego MSiG nr 192/2018 - pozycja 43063