Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Elżbieta Mocha-Blitek - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 
  1. 1.   2017-06-07 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 220/17.
  2. 2.   2017-06-20 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 117/2017 - pozycja 23667
    1. 3.   2018-02-13 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 31/2018 - pozycja 6439
      1. 4.   2018-03-19 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności oraz uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 55/2018 - pozycja 11666

      1. 5.   2019-08-29 - obwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania upadłościowego w MSiG nr 167/2019 - pozycja 44591