Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Urszula Czesak - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 
  1. 1.   2017-07-07 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 268/17.

  2. 2.   2017-07-18 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 137/2017 - pozycja 27708

  3. 3.   2018-02-09 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 29/2018 - pozycja 5994

  4. 4.   2018-10-04 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności  MSiG nr 193/2018 - pozycja 43327

  5. 5.   2019-03-11 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełnijącej listy wierzytelności MSiG nr 49/2019- pozycja 12756

  1. 5.   2020-08-28 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełnijącej listy wierzytelności MSiG nr 168/2020- pozycja 43304