Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Danuta Król - upadłość konsumencka

Danuta Król, zam. w Rybnej

Adres do korespondencji:
Biuro Syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
 
  1. 1.   2017-07-24 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 286/17.

  2. 2.   2017-08-04 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 150/2017 - pozycja 29966

    1. 3.   2018-04-17 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 75/2018 - pozycja 16058

      1. 4.   2018-04-17 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi opisu i oszacowania nieruchomości upadłej wchodzącej w skład masy upadłości MSiG nr 75/2018 - pozycja 16131