Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Grzegorz Śmistek - upadłość konsumencka

Adres do korespondencji:Biuro Syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
 1. 1.   2017-12-13 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 481/17.
  1. 2.   2017-12-20 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 246/2017 - pozycja 47877
   1. 3.   2018-07-10 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 132/2018 - pozycja 30332

   1. 4.   2018-09-10 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi I uzupełniającel listy wierzytelności w MSiG nr 175/2018 - pozycja 39265
   1. 3.   2019-01-29 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi II uzupełniajacej listy wierzytelności w MSiG nr 20/2019 - pozycja 4993