Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Q-Finance sp. z o.o. w upadłości

Stan postępowania upadłościowego:
 
  1. 1.   2017-12-19 - postanowienie SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIIO Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 501/17.
  2. 2.   2018-01-26 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 19/2018 - pozycja 3819