Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Joanna Pawlikowska - upadłość konsumencka

Adres do korespondencji:Biuro Syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-01-15 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 13/18.
    1. 2.   2018-01-19 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 14/2018 - pozycja 2710
      1. 3.   2018-07-31 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 147/2018 - pozycja 33554
      1. 4.   2019-01-04 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 3/2019 - pozycja 512