Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Artur Grochala - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-04-10 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 149/18.

  2. 2.   2018-04-18 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 76/2018 - pozycja 16250

    1. 3.   2019-01-29 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 20/2019 - pozycja 4957

    4.   2019-01-16 - obwieszczenie o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w MSiG nr 10/2020 - pozycja 2254