Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Agnieszka Stokłosa - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-05-22 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 218/18.

  2. 2.   2018-05-30 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 104/2018 - pozycja 123004

  1. 3.   2018-12-03 - obwieszczenie w sprawie sporządzenia przez syndyka listy wierzytelności w MSIG nr 233/2018 - pozycja 53693

  2. 4.   2019-03-08 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełnijącej listy wierzytelności MSiG nr 48/2019- pozycja 12465

  3. 5.   2020-10-06 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełnijącej listy wierzytelności MSiG nr 112/2020- pozycja 26694