Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Irena Dunikowska - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-05-24 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 219/18.

  2. 2.   2018-06-05 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 107/2018 - pozycja 23718

    1. 3.   2019-07-16 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 136/2019 - pozycja 36975
4. 2019-09-09 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 174/2019 - pozycja 46236