Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Grzegorz Gierut - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-06-08 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 253/18.

  2. 2.   2018-06-22 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 120/2018 - pozycja 27122

  3. 3.   2019-08-16 - obwieszczenie w sprawie złożenia przez Syndyka ostetecznego planu podziału funduszy masy upadłości w MSiG nr 158/2019 - pozycja 42490