Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Anna Materek - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-06-11 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 260/18.
  1. 2.   2018-06-25 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 121/2018 - pozycja 27413

3. 2019-01-18 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 13/2019 - pozycja 3136
 
4. 2019-09-25 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 186/2019- pozycja 49390