Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Andrzej Męderak - upadłość konsumencka

Adres do korespondencji:Biuro Syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-06-26 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 289/18.

  2. 2.   2018-07-06 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 130/2018 - pozycja 29741

    3. 2019-02-27 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 41/2019 -           pozycja 10583
  1. 4.   2019-03-11 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełnijącej listy wierzytelności MSiG nr 49/2019- pozycja 12770