Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Robert Latos - upadłość konsumencka

Adres do korespondencji:Biuro Syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-08-03 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 353/18.

  2. 2.   2018-08-13 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 156/2018 - pozycja 7438

  3. 3.   2019-02-11 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 29/2019- pozycja 7438

  4. 2.   2019-06-18 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 117/2019- pozycja 32255