Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Tomasz Gawron - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-08-30 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 379/18
    1. 2.   2018-09-04 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 171/2018 - pozycja 38292

3. 2019-01-18 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 13/2019- pozycja 3145

  1. 4.   2019-08-13 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 156/2019 - pozycja 41968