Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Dorota Drzewiecka - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 1. 2018-11-15 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 525/18.
 
2. 2018-11-27 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 229/2018- pozycja 52381

3. 2020-01-07 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 3/2020 - pozycja 474

4. 2020-03-16 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi II uzupełnijącej listy wierzytelności w MSiG nr 52/2020 - pozycja 14653 

4. 2020-09-29 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi III uzupełnijącej listy wierzytelności w MSiG nr 190/2020 - pozycja 50288