Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Krzysztof Samborski - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 1.   2018-12-03 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 561/18.
 
2.   2018-12-12 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 240/2018- pozycja 55609

3.   2019-10-15 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 200/2019 - pozycja 52978