Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Agnieszka Hubisz - upadłość konsumencka

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
 
  1. 1.   2016-06-27 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 162/16.
 
2.   2016-07-11 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 132/2016 - pozycja 17452

3. 2017-04-10 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 70/2017 - pozycja 13015

4. 2017-08-07 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 151/2017 - pozycja 30215