Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Adam Maciaszek - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:

 1.   2019-12-13 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 690/19.

2.   2019-12-20 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 246/2019 - pozycja 66262

3.   2020-09-23 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 186/2020 - pozycja 48846