Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Agnieszka Chróściel - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 1.   2019-04-17 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 166/19.

2.    2019-04-26 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 82/2019 - pozycja 22046