Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Anna Zawisza - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:

 1.   2019-12-12 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 680/19.

2.   2019-12-19 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 245/2019 - pozycja 66003

3.   2020-06-09 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 111/2020 - pozycja 26345