Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

CD Locum sp. z o. o. - III sp. j. - upadłość układowa

Upadły: 
"CD Locum sp. z o. o. - III" sp. j. w upadłości układowej
00-347 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45/79
 
Adres do korespondencji:
Biuro syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
 
  1. 1.   2014-12-11 - postanowienie SR w Nowym Sączu, Wydział V - Sąd Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt: V GUp             14/14.  
  2. 2.   2015-01-28 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w   MSiG nr 18/2015 - pozycja 1052 

  3. 3.   2015-07-22 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości na dzień 11-12-2015 r. MSiG nr 140/2015  - pozycja 10769

  4. 4.   2016-10-21 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 205/2016 - pozycja 27237

  1.  5.   2017-07-20 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 139/2017 - pozycja 28127

  1.  6.   2018-09-18 - obwieszczenie o umorzeniu postępowania upadłościowego w MSiG nr 188/2018- pozycja 42060