Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Chacia Piotr - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:

 

1.   2020-11-26- postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 916/20.

 

2.   2020-12-03 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 236/2020 - pozycja 68206