Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

FHU Elekros - Kabel Andrzej Światowski - upadłość likwidacyjna

Stan postępowania upadłościowego:
 
  1. 1.   2014-02-17 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 7/14/S.
  2. 2.   2014-03-04 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 43/2014 - pozycja 2547
  3. 3.   2015-09-22 - ogłoszenie o sporządzeniu listy wierzytelności w MSiG nr 184/2015 - pozycja 14137

  1. 4.  2016-01-11 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw                           upadłościowych i naprawczych w przedmiocie zmiany Sędziego - Komisarza - sygn. akt VIII GUp 7/14/S.

  2. 5.   2017-06-29 - ogłoszenie o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 124/2017 - pozycja 25257
  1. 6.   2018-05-04 - ogłoszenie o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 86/2018 - pozycja 18715