Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Filipek Krystyna - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:1.   2019-06-18 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 288/19.

2.   2019-06-27 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 123/2019- pozycja 33700