Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Górka Paweł - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:
 
 
1.   2020-05-20 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 188/20.

2.   2020-06-01 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 105/2019 - pozycja 24326

3.   2020-10-09 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 198/2020- pozycja 53398