Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Jacek Kucharczyk - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:

1.   2020-12-17 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 993/20.
 
2.   2021-01-04 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 1/2021 - pozycja 131