Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Maria Kukuła - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 1.   2016-06-09 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 133/16.
 
2.   2016-06-20 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 117/2016 - pozycja 15344 

3. 2016-12-13 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 240/2016 - pozycja 33396
 
4. 2017-06-26 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 121/2017 - pozycja 24641