Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

NEX POLSKA sp. z o.o. w upadłości

  1. Stan postępowania upadłościowego:
  2. 1.   2019-10-28- postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 539/19.

  3. 2.   2020-02-14- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 31/2020- pozycja 8089