Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

PPH PETPOL sp. z o. o. - upadłość likwidacyjna

Stan postępowania upadłościowego:
 
  1. 1.   2013-07-31 - postanowienie SR w Nowym Sączu, Wydział V - Sąd Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości                                     - sygn. akt V GUp 10/13. Upadłemu został pozostawiony zarząd własny nad jego majątkiem.
 
  1. 2.   2013-09-06 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 173/2013 - pozycja 12617
  2. 3.   2014-07-07 - postanowienie SR w Nowym Sączy o zmianie trybu prowadzenia postępowania upadłościowego z                         postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie likwidacyjne.
  3. 4.   2014-09-03 - obwieszczenie w sprawie zmiany trybu prowadzenia postępowania upadłościowego w MSiG nr 170/2014 -           pozycja 214056
  4. 5.    2015-07-08 - ogłoszenie o sporządzeniu listy wierzytelności w MSiG nr 130/2015 - pozycja 9911
 
  1. 6.   2016-04-27 - ogłoszenie o sporządzeniu I uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 81/2016 - pozycja 9828

  1. 7.  2016-06-30 - postanowienie Sędziego-komisarza o zatwierdzeniu listy wierzytelności.

  2. 8.  2016-09-23 - postanowienie Sędziego-komisarza o zatwierdzeniu I uzupełniającej listy wierzytelności.

  3. 9.  2018-08-17 - ogłoszenie o sprządzeniu I częściowego planu podziału MSiG nr 159/2018 - pozycja 35824