Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Solnica Bożena - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

1. 2019-06-05 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 260/19.

2. 2019-06-12 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 113/2019 - pozycja 30995 

3. 2020-01-16 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 10/2020- pozycja 2235

4. 2020-08-03 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 149/2020- pozycja 38325