Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

TAJMAX Mieczyński, Gracz, Liszka spółka jawna w upadłości

Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2019-10-21- postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 522/19.

  2. 2.   2019-11-29- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 231/2019- pozycja 61669