Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Biuro

         Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne są naturalnym elementem gospodarki rynkowej, gdyż prowadzenie każdej działalności biznesowej obarczone jest ryzykiem niepowodzenia. Może ono mieć charakter przejściowy albo trwały. Mamy wówczas do czynienia z sytuacją, w której odpowiedzialny menedżer powinien rozważyć podjęcie stosownych działań. Dotyczą one w szczególności podjęcia decyzji o ewentualnym wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadlościowego firmy, która znalazła się w sytuacji kryzysowej.     Prowadzone przeze mnie biuro zajmuje się prowadzeniem ww postępowań. Dotyczą one zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej). Oprócz spraw prowadzonych na zlecenie Sądu, oferuję również swoje usługi doradcze w zakresie  powyższych postępowań.    Posiadam licencję doradcy restrukturyzacyjnego (dawniej była to licencja syndyka) wydaną przez Ministra Sprawiedliwości, uprawniającą mnie do uczestnictwa w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w charakterze syndyka, nadzorcy sądowego, nadzorcy układu lub zarządcy.

Dotychczas odwiedziło tę stronę: 930238 osób