Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Cennik usług doradczych

   Mając na uwadze indywidualny charakter każdej sytuacji w jakiej znalazł się dłużnika, wierzyciel czy wręcz już upadły, wskazanie dokładnej wyceny świadczonej usługi może nastąpić dopiero po zapoznaniu się ze specyfiką konkretnej sytuacji, jej stanem prawnym i faktycznym. Wskazany niżej cennik przedstawia jedynie orientacyjne ceny za podstawowe usługi doradcze z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.


Cennik 

  1. 1.   Przygotowanie wniosku do Sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej                                            -   od 400 zł netto
  2. 2.   Przygotowanie wniosku do Sądu o ogłoszenie upadłości podmiotu gospodarczego                             -   od 800 zł netto
  3. 3.   Przygotowanie zgłoszenia wierzytelności                                                                                       -   od 300 zł netto 
  4. 4.   Reprezentowanie strony jako pełnomocnik procesowy, za każde wystąpienie przed Sądem                -   od 250 zł netto
  5. 5.   Przygotowanie innych dokumentów sporządzanych na potrzeby postępowania upadłościowego          -   od 150 zł netto
  6. 6.   Inne czynności doradcze                                                                                                              -   od 150 zł netto/h