Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Cennik usług doradczych

   Mając na uwadze indywidualny charakter każdej sytuacji w jakiej znalazł się dłużnika, wierzyciel czy wręcz już upadły, wskazanie dokładnej wyceny świadczonej usługi może nastąpić dopiero po zapoznaniu się ze specyfiką konkretnej sytuacji, jej stanem prawnym i faktycznym. Wskazany niżej cennik przedstawia jedynie orientacyjne ceny za podstawowe usługi doradcze z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.


Cennik 

  1. 1.   Przygotowanie wniosku do Sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej                                             od 1.000 zł netto
  2. 2.   Przygotowanie wniosku do Sądu o ogłoszenie upadłości podmiotu gospodarczego                              od 1.500 zł netto
  3. 3.   Przygotowanie zgłoszenia wierzytelności                                                                                        od 300 zł netto 
  4. 4.   Reprezentowanie strony jako pełnomocnik procesowy, za każde wystąpienie przed Sądem                  od 250 zł netto
  5. 5.   Przygotowanie innych dokumentów sporządzanych na potrzeby postępowania upadłościowego            od 150 zł netto
  6. 6.   Inne czynności doradcze                                                                                                               od 150 zł netto/h