Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - DORADZTWO DLA OSÓB FIZYCZNYCH    

      Po wielu zmianach legislacyjnych, aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają oddłużyć konsumenta i dać mu możliwość, po zakończeniu postępowania upadłościowego, rozpoczęcie wszystkiego "od nowa", bez żadnych długów i zobowiązań. Ogłoszona przez Sąd upadłość konsumencka pozwala m.in. na natomiastowe powstrzymanie najbardziej uciążliwych skutków niewypłacalności jakimi są działania egzekucyjne prowadzone przez komorników lub innych zniecierpliwionych wierzycieli.

 

Doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej obejmuje m. in.:

 
  1. 1.   udzielaniu porad, wyjaśnień i wszelkich informacji dotyczących upadłości konsumenckiej
  2.  
  3. 2.   przygotowywaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  4. 3.   reprezentowaniu upadłego przed sądami powszechnymi w postępowaniach upadłościowych w charakterze pełnomocnika               procesowago

  5. 4.   przygotowywanie planu spłaty wierzytelności

  6. 5.   przygotowywanie wniosku o umorzenie zobowiązań 
 

  1.