Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

1.   Doradztwo dla firm w okresie przed i po ogłoszeniu upadłości      

   Doradztwo i konsultacje dla podmiotów gospodarczych rozważających konieczność przygotowania i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. To ważna decyzja, którą należy podjąć gdy podmiot staje się niewypłacalny, a dobrze sporządzony wniosek, spełniający wszystkie wymogi formalne ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu ustawy z dnia 15-05-2015 r.), gwarantuje skrócenie terminu wydania postanowienia w przedmocie ogłoszenia upadłości. 


Doradztwo obejmuje m.in.:

-   udzielanie porad, wyjaśnień i sporządzanie opini z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego       

-   sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika

-   reprezentowanie dłużnika, jako pełnomocnik procesowy, w sprawach z zakresu prawa upadłościowego  

-   


2.   Doradztwo dla firm będących wierzycielami niewypłacalnych dłużników 

    Świadczenie usług doradczych dla wierzycieli ma na celu głównie ochronę ich interesów poprzez ograniczenie ryzyka powstania kolejnych strat finansowych. Wierzycielom, oprócz typowych działań windykacyjnych, przysługuje rónież prawo skłądania wniosków o ogłoszenie upadłości swoich dłużników. Odkładanie decyzji o podjęciu takich działać wieloktotnie doprowadza do pogłębiania się strat finansowych wierzyciela a w skrajnych sytuacjach do doprowadzenia własnej firmy na skraj bankructwa. 


Zakres doradztwa dotyczy w szczególności:

-   przygotowywania wniosków wierzycieli o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika

-   sporządzania wniosków dotyczących wyłączenia składników majatkowych z masy upadłości

-   sporządzanie zgłoszeń wierzytelności

-   konsultacji dla reprezentantów wierzycieli w zakresie ich uprawnień i obowiązków wynikających z ustawy prawo upadłościowe

    w brzmieniu z dnia 15.05.2015 r.

-   reprezentowania wierzycieli w charakterze pełnomocnika procesowego przed sądami powszechnymi z zakrewsie postepowań 

    upadłościowych i restrukturyzacyjnych