top_1200

Ustawa o licencji
doradcy restrukturyzacyjnego

"... ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Shadow

Upadłość konsumencka

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - DORADZTWO DLA OSÓB FIZYCZNYCH

           Po wielu zmianach legislacyjnych, aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają oddłużyć konsumenta i dać mu możliwość, po zakończeniu postępowania upadłościowego, rozpoczęcie wszystkiego „od nowa”, bez żadnych długów i zobowiązań. Ogłoszona przez Sąd upadłość konsumencka pozwala m.in. na natomiastowe powstrzymanie najbardziej uciążliwych skutków niewypłacalności jakimi są działania egzekucyjne prowadzone przez komorników lub innych zniecierpliwionych wierzycieli.

Doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej obejmuje m. in.:

  1. udzielaniu porad, wyjaśnień i wszelkich informacji dotyczących upadłości
  2. konsumenckiej   przygotowywaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  3. reprezentowaniu upadłego przed sądami powszechnymi w postępowaniach upadłościowych w charakterze pełnomocnika               procesowego
  4. przygotowywanie planu spłaty wierzytelności
  5. przygotowywanie wniosku o umorzenie zobowiązań