Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Oferty sprzedaży

 
     Sprzedaż mienia prowadzona w postępowaniu upadłościowym może odbywać się w drodze przetargu, aukcji lub z wolnej ręki. Sprzedaż taka ma skutki sprzedaży egzekucyjnej co powoduje, że nabywca m.in. nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego. Dodatkowo, sprzedaż nieruchomości w takim postępowaniu powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej, tym samym zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości staje się podstawą do wykreślenia ewentualnie istniejących obciążeń w postaci hipoteki.