top_1200

Ustawa o licencji
doradcy restrukturyzacyjnego

"... ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Shadow

Oferty sprzedaży

           Sprzedaż mienia prowadzona w postępowaniu upadłościowym może odbywać się w drodze przetargu, aukcji lub z wolnej ręki. Sprzedaż taka ma skutki sprzedaży egzekucyjnej co powoduje, że nabywca m.in. nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego. Dodatkowo, sprzedaż nieruchomości w takim postępowaniu powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej, tym samym zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości staje się podstawą do wykreślenia ewentualnie istniejących obciążeń w postaci hipoteki.