Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Wierzytelności do zbycia

Syndyk masy upadłości

PKS sp. z o.o. w upadłości” z siedzibą w Tarnowie

ogłasza sprzedaż „z wolnej ręki”

PAKIETU WIERZYTELNOŚCI

za najwyższą zaoferowaną cenę

Osoby zainteresowane kupnem powyższego pakietu

proszę o kontakt bezpośrednio z Biurem Syndyka

tel: (12) 420-26-89

OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ 15 MARCA 2021 R.