top_1200

Ustawa o licencji
doradcy restrukturyzacyjnego

"... ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Shadow

Pakiet Wierzytelności Q Finance sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości

Q Finance sp. z o.o. w upadłości” z siedzibą w Krakowie

ogłasza sprzedaż „z wolnej ręki”

PAKIETU WIERZYTELNOŚCI

za najwyższą zaoferowaną cenę, bez ceny minimalnej.

Osoby zainteresowane kupnem powyższego pakietu proszę o kontakt bezpośrednio

z Biurem Syndyka

tel: (12) 420-26-89, mail: biuro@syndykmasy.pl

OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ DO 5 września 2023 R.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w Biurze Syndyka w Krakowie

dnia 12 września 2023 r. g. 9.00